Tin tức

日本の在留ベトナム人数37万人超、半年で+12.4%増―国籍別3位 - Hơn 370.000 người Việt đang lưu trú tại Nhật, Trong nữa năm đầu tăng 12.4%, Quốc tịch Việt Nam đứng vị trí thứ 3 người nước ngoài lưu trú tại Nhật.

日本の法務省出入国在留管理庁が発表した2019年6月末時点における在留外国人数に関する統計(速報値)によると、同時点の日本における在留ベトナム人数は37万1755人で、2018年末時点と比べて+12...

XÂY DỰNG DÂN DỤNG - 02 NAM - SAITAMA - 05/12/2019ĐIỀU DƯỠNG – 06 NỮ - MIYAGI – 25/11/2019CƠ KHÍ – 03 NAM – MIYAGI – 07/11/2019KỸ SƯ ĐIỆN - 02 NAM - OSAKA - 16/09/2019KỸ SƯ KẾT CẤU - 03 NAM – 10/09/2019 LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY HOÀNG ÁNH DƯƠNGKỸ SƯ XÂY DỰNG – 01 NAM – MIYAGI – 07/11/2019CƠ KHÍ – 03 NAM – CHIBA – 04/09/2019XÂY DỰNG - 20 NAM - TOKYO - 26/08/2019 - KỸ NĂNG ĐẶT ĐỊNHCƠ KHÍ – 03 NAM – CHIBA – 11/09/2019CƠ KHÍ HÀN – 03 NAM – MIYAGI – 04/10/2019 - KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH