Nội dung đào tạo tiếng Nhật

Chương trình đào tạo sẽ trang bị cho bạn đầy đủ các kỹ năng sống & làm việc tại Nhật Bản.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Tiếng Nhật căn bản (truớc khi sang Nhật có thể đạt trình độ tiếng Nhật tuơng đương N5, N4), tiếng Nhật chuyên ngành... 

 

Văn hóa Nhật Bản, cuộc sống sinh hoạt tại Nhật


Kỹ năng tham gia phỏng vấn

Kỹ năng làm việc hiệu quả theo kinh nghiệm Nhật Bản


Kỹ năng định hướng đi làm việc tại Nhật Bản


Giáo viên: Ngừơi Việt & ngừơi Nhật.  


THI CÔNG KIM LOẠI TẤM TRÊN MÁI NHÀ XƯỞNG & CHỐNG THẤM - 05 NAM - SHIZUOKA - 16/03/2020KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG - 01 NAM - OSAKA - 25/12/2019XÂY DỰNG CHỐNG THẤM - 03 NAM - SHIZUOKA - 20/01/2020XÂY DỰNG DÂN DỤNG - 02 NAM - SAITAMA - 05/12/2019ĐIỀU DƯỠNG – 06 NỮ - MIYAGI – 25/11/2019CƠ KHÍ – 03 NAM – MIYAGI – 07/11/2019KỸ SƯ ĐIỆN - 02 NAM - OSAKA - 16/09/2019KỸ SƯ KẾT CẤU - 03 NAM – 10/09/2019 LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY HOÀNG ÁNH DƯƠNGKỸ SƯ XÂY DỰNG – 01 NAM – MIYAGI – 07/11/2019CƠ KHÍ – 03 NAM – CHIBA – 04/09/2019