Đào tạo nghề

KHÓA HỌC HÀN MAG

1.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:- Hiểu được nguyên lý hàn MAG Đặc điểm và ứng dụng hàn MAG..

KHÓA HỌC HÀN TIG

1.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:- Hiểu được nguyên lý hàn TIG, Đặc điểm và ứng dụng hàn TIG, Chế độ hàn T..

KHÓA HỌC AUTOCAD 2D

1.     MỤC TIÊU.-   Sau khi học xong phần này, học viên có khả năng..

XÂY DỰNG DÂN DỤNG - 02 NAM - SAITAMA - 05/12/2019ĐIỀU DƯỠNG – 06 NỮ - MIYAGI – 25/11/2019CƠ KHÍ – 03 NAM – MIYAGI – 07/11/2019KỸ SƯ ĐIỆN - 02 NAM - OSAKA - 16/09/2019KỸ SƯ KẾT CẤU - 03 NAM – 10/09/2019 LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY HOÀNG ÁNH DƯƠNGKỸ SƯ XÂY DỰNG – 01 NAM – MIYAGI – 07/11/2019CƠ KHÍ – 03 NAM – CHIBA – 04/09/2019XÂY DỰNG - 20 NAM - TOKYO - 26/08/2019 - KỸ NĂNG ĐẶT ĐỊNHCƠ KHÍ – 03 NAM – CHIBA – 11/09/2019CƠ KHÍ HÀN – 03 NAM – MIYAGI – 04/10/2019 - KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH