Tư vấn

Tu vấn xuất khẩu lao động

CHI PHÍ ĐÀO TẠO
1.    Chi phí học tiếng Nhật.

-         

           => Tổng học phí đến xuất cảnh: 18.000.000đ.

-         

2.

    

-        

       Qũy phát triển nguồn nhân lực thuộc Công ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực Công ty Hoàng Ánh Dương hổ trợ vay vốn 40 triệu đồng, đối với các bạn tham gia đơn hàng Điều dường.

      
   

Bài viết khác
CÔNG TY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HOÀNG ÁNH DƯƠNG
Online: 3 Ngày: 13 Tháng 1786 Tổng truy cập: 29987
Hotline tư vấn miễn phí: 096-801-6372
Zalo