Đào tạo

KHÓA HỌC SOLIDWORKS CƠ BẢN

 

1.     MỤC TIÊU.

-   Sau khi học xong phần này, học viên có khả năng.

-   Kiến thức:

+ Biết sử dụng phần mềm Solid Works, thành thạo cách sử dụng lệnh thiết kế cơ bản.

+ Biết được phương pháp thiết kế sản phẫm, cách thức lựa chọn phương pháp thiết kế sản phẫm theo yêu cầu.

+ Thiết kế được các sản phẫm thực tế.

+ Lắp ráp, xuất bản vẽ chi tiết của sản phẫm.

-   Kỹ năng:

+ Nâng cao khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

+ Vận hành thành thạo phần mềm Solid Works để thiết kế các sản phẫm trong thực tế.

+ Thiết kế nhanh sản phẫm.

2.     NỘI DUNG ĐÀO TẠO.

-         Bài 01: Giới thiệu phần mềm Solid Works.

-         Bài 02: Các lệnh vẽ 2D.

-         Bài 03: Chỉnh sửa các đối tượng 2D.

-         Bài 04: Tạo các đối tượng 3D từ đối tượng 2D.

-         Bài 05: Các lệnh thiết kế 3D.

-         Bài 06: Chỉnh sửa đối tượng 3D.

-         Bài 07: Công cụ Plane.

-         Bài 08: Môi trường lắp ráp.

-         Bài 09: Xuất bản vẽ.

-         Bài 10: Bài tập tổng hợp.

 

3.     THI KẾT THÚC KHÓA HỌC.

Bài viết khác
KHÓA HỌC AUTOCAD 2D

KHÓA HỌC AUTOCAD 2D

1.     MỤC TIÊU. -   Sau khi học xong phần này, học viên có khả năng. -   Kiến thức: +...
KHÓA HỌC HÀN TIG

KHÓA HỌC HÀN TIG

1.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: - Hiểu được nguyên lý hàn TIG, Đặc điểm và ứng dụng hàn TIG, Chế...
KHÓA HỌC HÀN MAG

KHÓA HỌC HÀN MAG

1.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: - Hiểu được nguyên lý hàn MAG Đặc điểm và ứng dụng hàn MAG, Chế...
CÔNG TY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HOÀNG ÁNH DƯƠNG
Online: 6 Ngày: 4 Tháng 1777 Tổng truy cập: 29978
Hotline tư vấn miễn phí: 096-801-6372
Zalo