Đào tạo

KHÓA HỌC HÀN MAG

1.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

- Hiểu được nguyên lý hàn MAG Đặc điểm và ứng dụng hàn MAG, Chế độ hàn MAG, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hàn MAG và an toàn trong hàn MAG.

- Sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ hàn MAG một cách thuần thục, đúng quy trình,

- Hàn được các liên kết hàn bằng công nghệ hàn MAG theo đúng quy trình kỹ thuật, chuẩn quốc tế.

- Đánh giá được chất lượng của mối hàn. Phát hiện được các khuyết tật, tìm được nguyên nhân và biện pháp khắc phục,

- Biết cách tổ chức, sắp xếp nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 

2. NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

- Nội qui, qui định về an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- Khái quát về công nghệ hàn MAG.

- Vận hành thiết bị hàn MAG.

- Gây hồ quang, điều chỉnh chế độ hàn.

- Hình thành đường hàn với chuyển động thẳng, nối mối hàn.

- Hình thành đường hàn với chuyển động ngang.

- Kỹ thuật hàn mối hàn góc vị trí sấp.

- Kỹ thuật hàn mối hàn góc vị trí ngang.

- Kỹ thuật hàn mối hàn góc vị trí đứng.

3. KẾT THÚC KHÓA HỌC:

Bài viết khác
KHÓA HỌC AUTOCAD 2D

KHÓA HỌC AUTOCAD 2D

1.     MỤC TIÊU. -   Sau khi học xong phần này, học viên có khả năng. -   Kiến thức: +...
KHÓA HỌC SOLIDWORKS CƠ BẢN

KHÓA HỌC SOLIDWORKS CƠ BẢN

1.     MỤC TIÊU. -   Sau khi học xong phần này, học viên có khả năng. -   Kiến thức: +...
KHÓA HỌC HÀN TIG

KHÓA HỌC HÀN TIG

1.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: - Hiểu được nguyên lý hàn TIG, Đặc điểm và ứng dụng hàn TIG, Chế...
CÔNG TY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HOÀNG ÁNH DƯƠNG
Online: 11 Ngày: 10 Tháng 1783 Tổng truy cập: 29984
Hotline tư vấn miễn phí: 096-801-6372
Zalo